Социални издръжки и застраховки към пакета с условия

Кога имаш право на издръжки или социална помощ и към кого можеш да се обърнеш?
Представи си, че експлоатантът повече не желае да ползва твоите услуги. Или се разболееш за по-дълъг период от време и не можеш да работиш. Тогава няма да имаш достатъчно доходи. Ако работиш въз основа на пакет с условия, тогава нямаш право (както когато си с договор) на социална издръжка за безработни (WW), социална издръжка поради заболяване или социална издръжка по силата на Закона за труда и доходите според трудовите възможности (WIA).
Какво можеш да направиш в такъв случай?

Застраховка за трудова неспособност
Ако работиш на базата на пакет с условия, е възможно при заболяване или трудова неспособност доходите ти да спрат. Ето защо е важно още от сега да помислиш как би могла да предотвратиш това.

Ако нямаш спестявания или други средства, за да можеш да се издържаш през периода от време, в който не получаваш доходи, можеш да помислиш да сключиш застраховка при заболяване и/или трудова неспособност. Това можеш да уредиш по три начина:
1. Частна застраховка
Много частни застрахователи предлагат индивидуални застраховки при заболяване или трудова неспособност. Застраховките варират от базови програми с фиксирана застрахователна сума до разширени пакети, предлагащи повече гъвкавост. Условията в полицата варират до голяма степен при отделните застрахователи, както и типовете полица. Разумно е да прочетеш добре условията и да прецениш, какво е важно за теб и какво не. При много от застрахователите е възможно да поискаш предварителна оферта, която не те задължава с нищо. В такъв случай от значение са по-долу изброените точки:
Размерът на застрахователната сума, която ще бъде изплатена; гарантираните  доходи.
Критериите за заболяване и трудова неспособност.
Срокът на чакане или периодът, за който важи собственият риск, от кога започва да се изплаща обезщетението?
Кои рискове са покрити и това съвпада ли с нещата, за които искаш да се застраховаш?
Максималният период на изплащане на обезщетението.
Гъвкавост: може ли застрахованите доходи да бъдат увеличени впоследствие?
Индексация, обезщетението нараства ли наред с промените в цените?

2. Доброволна здравна осигуровка и/или WIA-застраховка (UWV)
Законът за здравната осигуровка (Ziektewet) и Законът за труда и доходите в зависимост от трудоспособността (WIA) предлагат на бивши работници и служители при дадени условия възможността да продължат доброволно тези застраховки към Института за социални застраховки на работниците и служителите (UWV). Доброволната застраховка е възможна, ако преди това в продължение на минимално една година лицето е имало като работник или служител задължителна застраховка. Доброволна застраховка могат да сключат и онези, които преди това са получавали издръжка въз основа на застраховка като работници или служители. Трябва да се запишеш в срок от три месеца (тринадесет седмици) след изтичане на задължителната застраховка. Ето защо е важно навреме да помислиш по този въпрос. Допълнителна информация за доброволната застраховка можеш да намериш на www.uwv.nl.

3. Застраховка „Спасителна мрежа”
Застрахователите предлагат при дадени условия така наречената застраховка „Спасителна мрежа” за рискове, които трудно подлежат на застраховка. В случая става дума за лица, които застрахователите не приемат или които могат да сключат застраховка единствено с дадени изключения или срещу високи вноски.

Майчинство
Ако работиш на базата на пакет с условия и забременееш, тогава можеш при определени условия да подадеш молба за отпускане на социална издръжка поради майчинство до Института за социални застраховки на работниците и служителите /UWV/. Тази социална издръжка спада към Регламента Самостоятелен предприемач и майчинство (ZEZ) и поради това се нарича: ZEZ-помощ. Социалната издръжка поради майчинство се изплаща в срок от най-малко 16 седмици. По отношение на времетраенето на отпуската важат същите правила, както и при работник или служител, който работи с трудов договор. Можеш да излезеш в отпуск по майчинство 6 до 4 седмици преди определения термин (вероятната дата на раждане).

Социална помощ
Ако изведнъж се окажеш без работа, можеш да подадеш молба за социална помощ.  С тази помощ можеш да се издържаш през времето, докато си намериш нова работа. За това обаче важат определени изисквания, тъй като не всеки има право на социална помощ. Ако имаш партньор, който те издържа, или собствено жилище, тогава обикновено нямаш право на социална помощ. Молба за социална помощ можеш да подадеш до UWV WERKbedrijf по местоживеене или в региона, където живееш. UWV WERKbedrijf препраща молбата на общината. Общината взема решение в срок от осем седмици и те уведомява за това писмено. Виж тук за информация за подаване на молба за социална помощ.

Пенсия
Също така е важно отсега да помислиш за това как ще си подсигуриш старините. Как ще се издържаш, когато спреш да работиш?
Държавната пенсия по старост (AOW) е застраховка. Всеки, който живее и работи в Нидерландия (под работи се има предвид, че плаща удръжки за работата, която извършва с трудов договор в Нидерландия) е застрахован. Няма значение какъв си по народност. За всяка една година, през която си застрахован, ти се полагат по 2% държавна пенсия по старост. Ще получиш пълния размер държавна пенсия по старост, ако си бил застрахован в продължение на 50 години преди да навършиш пенсионна възраст. Ако си живял или работил извън Нидерландия, е възможно да не си бил застрахован и тогава размерът на държавната пенсия да е по-нисък. Ограничен брой хора живеят в Нидерландия, но нямат застраховка за държавна пенсия по старост.
Виж тук за допълнителна информация (https://www.svb.nl/int/nl/aow).

В момента пенсионната възраст постепенно расте и през 2013 г. ще бъде 67 години. От 2014 г. пенсионната възраст ще зависи от очакванията за продължителността на живота. На страницата rijksoverheid.nl (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow) можеш да видиш на каква възраст имаш право на държавна пенсия по старост. Между другото правителството възнамерява да увеличи по-бързо пенсионната възраст.
Важно е отсега човек да се замисли дали наред с държавната пенсия по старост желае да пести допълнително за старини.

Допълнителна информация
Знаеш ли какво точно ти се полага и на какви условия би трябвало да отговаряш? Виж на страницата на Министерството по социалните въпроси и трудовата заетост, кликни [тук] или се обади на телефон: 14 00.
Повече информация за Общия закон за държавната пенсия по старост и какво можеш да предприемеш сама, за да си подсигуриш старините, ще намериш на www.pensioenkijker.nl.

Delen