Opting-in

Права & задължения | Социална сигурност | Данъчни дела


Кога работиш на базата на Opting-in /пакет с условия?
В Нидерландия има три възможности да работиш като проститутка.
Ако не работиш за експлоатант, а работиш за себе си и на собствен риск, си самостоятелен предприемач.
Ако работиш в секс клуб, салон за масаж или частно жилище, тогава работиш за експлоатант. В такъв случай можеш да работиш с трудов договор или на базата на пакет с условия (оpting-in).
Последното представлява смесена форма на работа като самостоятелен предприемач и работа с трудов договор.

Какво представлява пакетът с условия?
При пакета с условия винаги работиш за експлоатант, но не работиш с договор. Твоят експлоатант има договор с Данъчната служба, удържа данъци и социални осигуровки върху твоите доходи и съответно ги внася в Данъчната служба и Института за социални застраховки на работниците и служителите (UWV). Поради това не е необходимо ти самата да правиш това.

Разговаряй с експлоатанта за това, какво важи във фирмата: работа с трудов договор или на базата на пакет с условия (оpting-in).

Прочети на следващите страници повече за твоите права и задължения при работа на базата на пакет с условия.

Delen