Регистрация и разрешение

като самостоятелен предприемач

Работа като самостоятелен предприемач
Ако започнеш работа като самостояелен предприемач (и евентуално наемеш секс труженици с работен договор) е възможно да се наложи да подадеш молба за разрешително в общината.
В момента в отделните общини е различно дали се налага да имаш разрешително. По този начин общината определя къде и колко секс заведения ще има.

През 2017 година могат да настъпят промени в това отношение. Правителството подготвя нов закон, с който ще се въведе национална стандартна система на задължителна регистрация за всички видове секс заведения. Целта на този нов закон е регулирането на проституцията и борбата срещу неуредиците в бранша.
Към момента този закон все още не е действащ.

Допълнителна информация
В общината можеш да се информираш дали ти е необходимо разрешително, за да работиш като самостоятелен предприемач-проститутка. 

Delen