Права и задължения

като самостоятелен предприемач

За какво трябва да помислиш, ако започнеш да работиш за себе си?
Представи си, че искаш да започнеш да работиш самостоятелно като проститутка. Важно е да спазваш правилата. Необходимо е единствено да се регистрираш в Търговската Камара, тъй като тя те записва веднага и в Данъчната служба. Така държавните служби ще знаят, че имаш собствена фирма.

Данъци
Тъй като работиш, следва да плащаш данъци върху доходите ти. Трябва да уредиш някои неща.

  • Необходим ти е нидерландски единен граждански номер (sofinummer). За това можеш да подадеш молба в общината. Ако си с нидерландско гражданство, ще намериш този номер в твоя паспорт, шофьорска книжка или карта за самоличност.
  • Освен това за теб ще важат специални правила за данъци и осигурителни вноски. За Данъчната служба е важно твоето счетоводство да се води правилно и да е актуално. Можеш да наемеш счетоводител, който да ти води счетоводството. Това би било разумно, ако самата ти не си добра във воденето на счетоводство.
  • По закон си задължена да съхраняваш в продължение на седем години твоята администрация.

Препоръчва се:

  • Записвай ежедневно всички данни, които са важни за работата и доходите ти,  например в счетоводна книга.
  • Наеми си счетоводител, който да ти урежда нещата.

Прайвъси
Данъчната служба е задължена да пази тайна. Това означава, че тя трябва да борави с твоите данни като с поверителна информация.

Допълнителна информация
Допълнителна информация за това, как да плащаш данъци Данъчната служба или позвъни на телефон 0800 – 0543.
На интернет страницата на Търговската Камара ще намериш повече информация.
 

Delen