Работиш за себе си

Като проститутка си самостоятелен предприемач без персонал (ZZP-er), ако не работиш за експлоатант.

Регистрация | Водене на счетоводство | Социална сигурност


Ако работиш за себе си, трябва да:

  • подадеш молба за евентуални разрешителни
  • да се регистрираш в Търговската Камара
  • да водиш счетоводство и да го съхраняваш
  • да уреждаш сама всички данъчни въпроси

Като самостоятелен предприемач без персонал (ZZP-er) имаш голяма свобода на действие, но наред с това носиш и голяма отговорност.

Допълнителна информация
За допълнителна информация във връзка с работата като самостоятелен предприемач, можеш да се обърнеш към Данъчната служба на интернет страницата, или да позвъниш на телефон 0800 – 0543.
Ще намериш и много информация на интернет страницата на Търговската Камара, която се предлага също така на английски език.
Ако искаш до получиш информация устно, ще намериш на интернет страницата и адреса на Търговската Камара в близост до теб. 

Delen