Добре дошли

Интернет страницата предлага основна информация за социални работници и проститутки[1] относно трудово право, социална сигурност, плащане на данъци, здраве, работа като проститутка в Нидерландия и прекратяване на работата като такава.

Трудово правоотношениеOpting-in |Ако работиш за себе си | Общо


Теми, по които можете да намерите информация:

  • Работа
  • Социална сигурност
  • Данъчни въпроси
  • Здравословна и безопасна работа
  • Работа като проститутка
  • Финансови въпроси
  • Жилищно настаняване и приюти
  • Евентуална жертва на трафик на хора
  • Помощ при спиране на работа

Превод
Текстът на интернет страницата 'Добре уредена проституция' е преведен на седем езика: английски, испански, унгарски, румънски, български, китайски и тайски. Преводите можете да намерите под знаменцата в горния десен ъгъл на началната страница на портала.

Актуално

Разглеждането на Закона за регулиране на проституцията и борба срещу неуредиците в секс бранша (Wrp) в момента е отложено в Горната камара на парламента на Нидерландия. Приемайки искане за промяна, Камарата е изискала от  министъра на сигурността и правосъдието да внесе изменения в закона, с които да се премахне както задължителната регистрация на проститутките, така и задължението на клиента да се увери, че проститутката е регистрирана. Това, което остава, е национална стандартна система за разрешение за експлоатация на всички секс заведения и завишаване на задължителната възраст на 21 години. Тази промяна трябва да бъде одобрена най-напред от Долната Камара, преди да бъде внесена за разглеждане в Горната Камара.

Забележка
Тази част от интернет страницата бе създадена през 2009 г. по инициатива на Министерството на социалните въпроси и трудовата заетост в сътрудничество с Министерството на образованието, културата и науката и Министерството на здравеопазването, благополучието и спорта.

Ограничение на отговорността
Организацията (редакцията) се стреми да предлага точна и актуална информация на тази страница, но не може да гарантира, че информацията е прецизна в момента, в който я получава или че след известен период от време тя все още ще бъде точна. Ето защо информацията на тези страници не поражда правни основания. В тази интернет страница са включени по възможност най-много релевантни външни препратки. Организацията не носи отговорност за съдържанието на страниците, към които водят препратките.

Delen