Трудови отношения

Уговорки относно работа и трудово възнаграждение
Преди да започнеш работа, е необходимо да направиш ясни уговорки с експлоатанта относно работата и трудовото възнаграждение. Правейки тези уговорки, обърни внимание на следното:

Какво експлоатанът може да прави?

  • Да изисква от теб да се придържаш към изискванията за облеклото, което следва да носиш по време на работа.
  • Да определя работния ти график (съобразявайки се със Закона за работното време).

Какво експлоатанът няма право да прави?

  • Ако има малко клиенти, да те изпрати да си ходиш без да ти плати възнаграждение.
  • Да те кара да пиеш алкохол или да вземаш наркотици.
  • Да ти дава работа, която не спада към трудовия договор.
  • Да ти удържа просто така допълнително пари от твоя дял от трудовото ти възнаграждение.
  • Да задържа за себе си цялата сума, която клиентът ти е платил за допълнителни услуги. Ето защо направи уговорка, че за извънреден труд ще получаваш даден процент и я включи в трудовия договор.

Какво можеш да определяш сама?

  • Кой ще ти бъде домашен лекар.
  • Кого допускаш да ти бъде клиент и кого не.
  • Какво правиш с клиента.

Допълнителна информация
Ако искаш да научиш повече за взаимните ви задължения, можеш да се обърнеш към:
Министeрство на социалните въпроси и трудовата заетост, или на телефон: 14 00.
Център проституция и здравеопазване (Prostitutie en Gezondheidscentrum P&G292), или на телефон: 020 – 531 86 00.

Delen