Социални издръжки и социална помощ при трудов договор

Кога имаш право на издръжки и социална помощ и към коя инстанция можеш да се обърнеш?
Представи си, че те уволнят или че експлоатантът фалира. Или се разболееш за продължително време и не си в състояние да работиш. Тогава няма да имаш достатъчно доходи. Какво можеш да направиш тогава?

Ако работиш за експлоатант с трудов договор, тогава е възможно да имаш право на социална издръжка като безработна, издръжка поради заболяване или издръжка по силата на Закона за труда и доходите според трудовата способност (WIA). Трябва обаче да отговаряш на изискванията, които важат за тези социални издръжки.

Болест: при болест твоят работодател трябва да продължи да ти плаща трудовото възнаграждение. Тогава получаващ най-малко 70% от твоята заплата и не по-малко от законоустановената минимална работна заплата. В случай, че си болна, работодателят ти плаща заплата в продължение на максимално 2 години. Ако след 2 години все още си болна, може би ще имаш право на социална издръжка по силата на Закона за труда и доходите според трудовата способност (WIA-uitkering). Институтът за социални осигуровки на работниците и служителите (UWV) преценява дали имаш право на такава издръжка.

Ако неочаквано се окажеш без работа и нямаш право на тези социални издръжки, тогава можеш да подадеш молба за социална помощ. По този начин, можеш да се издържаш през времето, докато си намериш нова работа. За това обаче също важат определени изисквания. Ако например имаш партньор, който те издържа, или собствено жилище, тогава обикновено нямаш право на социална помощ.

Социална издръжка като безработна
Възможно е да се окажеш без работа.
На www.werk.nl можеш да се регистрираш като търсеща работа. Също така тук можеш да подадеш (по електронен път) молба за социална издръжка като безработна. След това Институтът за социални осигуровки на работниците и служителите (UWV) ще се свърже с теб.
Ако нямаш интернет, можеш да отидеш в една от канторите на UWV WERKbedrijf в близост до теб.
Молба за социална помощ следва да подадеш в UWV WERKbedrijf по местоживеене или в твоя регион. UWV WERKbedrijf ще препрати твоята молба на общината. Общината взема решение в срок от осем седмици и те уведомява за това писмено.

Допълнителна информация
Искаш да научиш на какво точно имаш право и на какви условия трябва до отговаряш?
Погледни тогава на интернет страницата на Министeрството на социалните въпроси и трудовата заетост или позвъни на телефон: 14 00.

Delen