Как стои въпросът с данъците, когато работиш с трудов договор?

Трудово възнаграждение
В Нидерландия плащаш данъци, когато работиш. За това ти е необходим нидерландски единен граждански номер (sofinummer). Молба за такъв номер можеш да подадеш в общината. Експлоатантът е длъжен да плаща данък оборот и удръжки върху трудовото ти възнаграждение. Това той плаща върху нормалните ти доходи, а също и върху бакшишите и други екстри.

Експлоатантът може да ти изплаща три вида трудово възнаграждение:

  • Твърда основна заплата: за договорената работа и времето, през което присъстваш.
  • Възнаграждение според резултата: дадена сума за сексуална услуга.
  • Вариращо трудово възнаграждение: сума за твоя принос в оборота на напитки.

Експлоатантът ти изплаща заплатата нето и ти дава при всяко плащане фиш за трудово възнаграждение (salarisstrookje), на който можеш да видиш, колко пари си изкарала и колко са ти удръжките за данъци. В началото на всяка календарна година получаваш от експлоатанта обзор на изминалата година. Запази тези обзори. Те са ти необходими при попълване на данъчната декларация за общ доход.

Прайвъси
Данъчната служба и експлоатантът са задължени да пазят тайна. Това означава, че трябва да боравят с твоите данни, като с поверителна информация.
Единствените твои данни, които са им необходими, са:

  • нидерландски единен граждански номер (sofinummer)
  • инициали на малките имена и фамилия
  • дата на раждане
  • датата, на която започваш работа
  • колко печелиш и за какъв срок от време

Допълнителна информация
За допълнителна информация относно данъците и помощ при попълване на формулярите можеш да се обърнеш към Данъчната служба на или да позвъниш на телефон 0800 – 0543. Молба за издаване на нидерландски единен граждански номер (sofinummer) можеш до подадеш в общината.

Delen