Кога работиш с трудов договор

Трудово право | Трудови отношения | Социална сигурност | Данъчни дела


В Нидерландия има три възможности да работиш като проститутка.

  • Като самостоятелен предприемач; не работиш за експлоатант, а за себе си и на собствен риск.
  • На базата на пакет с условия (opting-in); работиш за експлоатант, например в секс клуб, салон за масаж, частно жилище или на ескорт, но не работиш с трудов договор. Всъщност това представлява смесена форма на работа като самостоятелен предприемач и работа с трудов договор. За това е необходимо експлоатантът да има споразумение с Данъчната служба (Belastingdienst), като експлоатантът удържа данъци и социални осигуровки на проститутките и ги внася в Данъчната служба и Института за социални застраховки на работниците и служителите (het UWV).
  • С трудов договор; работиш за експлоатант, който няма споразумение с Данъчната служба. Данъчната служба и Институтът за социални застраховки на работниците и служителите гледат на теб като на работник с трудов договор. Няма значение дали си на постоянна работа или не.

Говори с експлоатанта за това, какво важи във фирмата, в която работиш: трудов  договор или пакет с условия/opting-in.

Внимание:
Ако експлоатантът има споразумение с Данъчната служба, той трябва да спазва условията, за които се е споразумял. Ето защо следи това добре. Ако експлоатантът не спазва условията, като например определя твоето работно време или как да бъдеш облечена, тогава работиш с трудов договор. 

Допълнителна информация
Допълнителна информация за работа с трудов договор или за opting-in можеш да получиш в Данъчната служба или позвъни на: 0800 – 0543.

Delen