Разрешително за работа и пребиваване

имиграционна служба

Кога мога да работя като мигрант в проституцията?
Ако си от чужбина и искаш да работиш в Нидерландия в секс индустрията, следва да вземеш под внимание различни неща.

От Европейския Съюз (с изключение на Румъния, България и Хървация)
Ако идваш от една от страните-членки на Европейския съюз, не ти е необходимо да имаш разрешение за пребиваване, за да можеш да пребиваваш и работиш легално в Нидерландия. Трябва обаче да се регистрираш в Общинска База Данни (Gemeentelijke Basis Administratie, GBA).

От Румъния и България
Ако си от Румъния или България и желаеш да работиш тук, тогава можеш да работиш легално в Нидерландия само, ако си в състояние да удостовериш, че работиш като самостоятелен предприемач. Това означава, че нямаш право на работа с трудов договор за даден експлоатант, или пък на базата на пакет с условия в клуб или фирма за ескорт. От 1ви януари 2014 г. е разрешено да работиш като проститутка с трудов договор или базата на пакет с условия.

От Хървация
Ако си от Хървация и желаеш да работиш тук, тогава можеш да работиш легално в Нидерландия само, ако си в състояние да удостовериш, че работиш като самостоятелен предприемач. Това означава, че нямаш право на работа с трудов договор за даден експлоатант или пък на базата на пакет с условия в клуб или фирма за ескорт.

Извън рамките на Европейския съюз
Ако си от страна извън Европейския съюз не можеш да работиш тук като проститутка. Нямаш право на това и като самостоятелен предприемач.

Омъжена или живееща на семейни начала
Ако например си омъжена или живееш на семейни начала и имаш разрешение за пребиваване при твоя партньор, тогава имаш свободен достъп до работния пазар в Нидерландия, ако твоят партньор също има този достъп. Ако си от страна извън Европейския съюз (EС) и имаш разрешение за пребиваване, което ти дава свободен достъп до работния пазар в Нидерландия, тогава имаш право да работиш в проституцията, както като самостоятелен предприемач, така и за експлоатант.

Допълнителна информация
За интернет страницата на Службата по имиграция и натурализация (IND) .
На тази страница ще намериш повече информация за правилата и процедурите за работа в Нидерландия. Телефонният номер е: 0900 – 123 45 61.

Допълнителна информация на тази тема ще намериш и на интернет страницата на Министерството на социалните въпроси и трудовата заетост. Телефонният номер е: 1400

 

Delen