Здраве и сексуално преносими заболявания

Обезопасен секс
​Твоето здраве е важно. Безопасният секс ще те предпази от зараза със СПИН или друго преносимо по сексуален път заболяване (soa). Така предпазваш себе си и партньора си, с когото правиш секс. Ето защо имай грижата да правиш винаги обезопасен секс и не се оставяй да те склонят да работиш без презерватив. Клиентите или експлоатантите никога не бива да искат това от теб!

За информация по здравословни въпроси, сексуално преносими заболявания и обезопасен секс, можеш да се обърнеш към домашния лекар или някой от центровете по сексуално преносими заболявания към Общинската здравна служба (GGD). В Общинската здравна служба, можеш да си направиш безплатно и анонимно тест за сексуално преносими заболявания. Това означава, че не е необходимо да си казваш името. Резултатите от тестовете остават поверителни. Само ти лично, можеш да получиш резултатите.

Твоите права
Ти имаш пълното право да работиш при здравословни и безопасни условия. Ако работиш с договор за експлоатант, в клуб или като ескорт, можеш да разчиташ на следното:

  • Експлоатантът е задължен да подсигури здравословни и безопасни условия на труд.
  • Помещението, в което работиш, трябва да бъде хигиенично, трябва да има условия да се миеш и да има достатъчно чисти кърпи.
  • Експлоатантът трябва да се грижи за това да не се излагаш на риск с клиентите; в клуба трябва да е възможно от работното ти помещение да можеш да извикаш помощ, която веднага да ти се окаже. При ескорт също трябва да е подсигурена твоята безопасност на работното ти място (в жилището на клиент или в хотел)
  • Експлоатантът води политика на обезопасен секс; той не прави реклама с необезопасен секс и допуска Общинската здравна служба да извършва проверка.

Допълнителна информация и подаване на оплаквания
Ако имаш въпроси или оплаквания и работиш с договор при експлоатант, можеш да се свържеш с Инспекцията по социални въпроси и трудова заетост (Inspectie SZW).
Тази организация може да започне проучване, ако трябва да работиш по необезопасен начин или при нездравословни условия. Ако не желаеш да се води проучване, те ще регистрират проблема само като оплакване. В случаите, когато Инспекцията по социални въпроси и трудова заетост единствено регистрира подобен вид оплаквания, тя все пак получава по-добра представа за актуалните проблеми в областта на безопасността и здравето в секс индустрията. Инспекцията по социални въпроси и трудова заетост борави с твоите данни винаги поверително.
За информация относно подаване на оплаквания в Инспекцията по социални въпроси и трудова заетост и адреси за контакт на Инспекцията

​За съвет можеш да се обърнеш и към Общинската здравна служба (GGD), Информационния център за проститутки (PIC) и в гр. Амстердам към Центъра за проституция и здравеопазване (P&G292)

Delen