Actieplan Seks onder je 25e

Het actieplan Seks onder je 25e is gericht op het behoud en de verbetering van de seksuele gezondheid van jongeren. Wat moet volgens stakeholders de komende jaren worden opgepakt?

Het actieplan Seks onder je 25e is gericht op het behoud en de verbetering van de seksuele gezondheid van jongeren. Het geeft aan wat volgens professionals die actief zijn op het gebied van jongeren en seksualiteit de komende jaren moet worden opgepakt. Het actieplan is gebaseerd op de resultaten van het grootschalig nationaal onderzoek Seks onder je 25e 2012 én de inbreng van een groot aantal partijen zoals GGD’s, Sense-regio’s, landelijke thema- en kennisinstituten, gezondheidsbevorderende instellingen, jongerenvertegenwoordigers, (jongeren-)media, docentenopleiders en organisaties gericht op specifieke groepen zoals artsen en seksuologen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Inleidende hoofdstukken: Wat wordt er in het project Seks onder je 25e 2012 onder Participatory Action research verstaan? Hoe heeft het proces van participatie in onderzoek en actie vorm gekregen?
  • Hoofdstuk 3: Wat zijn de door de betrokken partijen genoemde behoud- en verbeterpunten op het gebied van de seksuele gezondheid van jongeren?
  • Hoofdstuk 4: Wat zijn de eventuele activiteiten van partijen zelf op basis van de resultaten?
  • Hoofdstuk 5: Welke knelpunten zien stakeholders in de uitvoering van deze activiteiten?
  • Hoofdstuk 6: Ingegaan wordt op de aanbevelingen die belanghebbenden hebben geformuleerd voor beleid en voor ontwikkeling en implementatie van interventies.
  • Laatste hoofdstuk: Wat worden de vervolgstappen met betrekking tot de implementatie van de aanbevelingen en de rol van Soa Aids Nederland en Rutgers WPF daarbij?

Downloaden actieplan (pdf)

Delen